บทความนี้ถือว่าเป็นบทความแรกที่ผมจะเขียนเกี่ยวการใช้ชีว […]